I utgangspunktet er også barn erstatningsansvarlig for store skader de utfører. Og det finnes eksempler på at erstatningskrav er blitt liggende til de er myndige.

— Mer vanlig er det at forsikringsselskapet som har forsikret bygget, går til såkalt regresskrav mot foreldrene, når det er barna som har utført hærverket, sier Mjell.

Spørsmålet er da om foreldre kan lastes for å ha vist uaktsomhet. Det vil i praksis si om foreldrene har hatt tilstrekkelig kontroll på sine barn.

— Og her vil foreldre ha mer ansvar jo yngre barna er, og desto senere på døgnet det er. På dagtid kan man i praksis ikke laste barna for skader de måtte gjøre. Foreldre kan heller ikke lastes for skader en 17 åring måtte finne på. Men med en 10 åring har foreldre et langt større ansvar for, sier Mjell.

Han understreker at disse grensegangene på ingen måte er enkle.

Foruten et slikt uaktsomt ansvar, har foreldre også et såkalt objektivt ansvar. Det kommer som regel til anvendelse ved noe mindre skader som å stripe opp en bil, ruteknusing eller liknende.

— Da kan foreldre bli pålagt å betale en erstatning på opp til 5000,- kroner. Dette er en reaksjon man håper skal fremtvinge et aldri så lite oppgjør hjemme på gutterommet, sier Mjell.