RUNE VALDERHAUG rune.valderhaug@bt.noNøyaktig 1692 forelskede par lovet hverandre evig troskap i kirkene i Bjørgvin bispedømme i fjor. Dermed valgte temmelig nøyaktig halvparten av dem som giftet seg i Hordaland og Sogn og Fjordane, å oppsøke kirken på livets store dag. Den andre halvparten valgte borgerlig vigsel.

Velger utlandet Biskop Ole D. Hagesæther sier til Bergens Tidendes nettutgave at tallene for kirkelig vigsel i Bjørgvin bispedømme i virkeligheten er enda større. For bispedømmet hans omfatter også samtlige norske sjømannskirker i utlandet.

— Og der går tallene rett til værs. I fjor giftet 840 par seg i sjømannskirkene mot 666 året før. Dette er veldig gledelig, mener biskopen.

Dåp og konfirmasjon Også dåpsstatistikkene peker oppover i Bjørgvin. Totalt ble 7603 barn døpt i kirkene i fjor. Det er nesten 200 flere enn året før.

Men oppslutningen om konfirmasjonen synker fortsatt - fra 5533 konfirmanter i 1999 til 5381 i fjor.

— Vi vet ikke helt hvordan disse tallene er i forhold til størrelsene på fødsels- og ungdomskullene i fjor. Men generelt kan vi si at dåpen står svært sterkt på Vestlandet, mens konfirmasjonen som kirkelig handling er utsatt for tæring, sier daglig leder ved Bjørgvin bispedømmekontor, Helge Taranrød til Bergens Tidendes nettutgave.

Flere ut av kirken Ellers er det bare mindre utslag på de ferske kirkestatistikkene som Bjørgvin bispedømmekontor la frem i går. 583 personer meldte seg ut av Den norske kirke, halvparten av dem bor i Bergen. Dette er 41 flere enn i fjor, men likevel langt færre enn det man hadde midt på 90-tallet.

Gudstjenestebesøket gikk også litt opp. Gjennomsnittlig var det 97 mennesker i kirken pr. gudstjeneste i fjor. Men kirkebesøket varierer sterkt i ulike deler av Bjørgvin bispedømme. Flest mennesker går til kirke i Fana, Askøy, Sund, Fjell og Øygarden - færrest i Bergen sentrum og Ytre Sogn. Totalt ble det holdt vel 10.000 gudstjenester i fjor, og kirkefolket la igjen nesten 17 millioner kroner i kirkeoffer.