Ida Eliassen (20), som representerer Redd Barna Ungdom (PRESS), reiser til Japan sammen med en regjeringsdelegasjon på ti personer, ledet av barne— og familieminister Laila Dåvøy.

Verdenskongressen i Yokohama 16.-20. desember er en oppfølger til kongressen i Stockholm i 1996. Siden den gangen har de fleste land erkjent at kommersiell, seksuell utnytting av barn er et alvorlig problem for de enkelte land og verdenssamfunnet.

20 lokallag

Ida Eliassen kommer fra Trondheim, men har bodd i Bergen i halvannet år nå. I vår var hun ferdig med videregående på Katten, og i høst har hun tatt forberedende på Universitetet. Over nyttår begynner hun på spansk grunnfag.

Hun har vært med i Press i to-tre år nå, og sittet i styret i to. Ungdomsorganisasjonen, som kom i gang i 1995, har 500 medlemmer, fordelt på 20 lokallag over hele landet.

— Vi tar gjerne imot flere medlemmer mellom 13 og 25 år, sier Ida.

Også problemer i Norge

  • Seksuelt misbruk av barn er et stort globalt problem. Særlig er det alvorlig i u-land med kommersiell seksuell utnyttelse, og her viser det seg at nordmenn bidrar, forteller hun.

Den siste undersøkelsen om tilstanden i Norge er fra 1987, og den viste at 15 prosent av barn under 18 år har opplevd overgrep, fem prosent grove tilfeller. Og det var overraskende høye tall. Press ønsker nå at det skal innføres vandelsattest for bl.a. støttekontakter og andre som jobber med barn som ett tiltak.

Ida Eliassen forstår godt at foreldre vil beskytte barna sine, slik vi har sett i noen land der foreldre har satt opp varselplakater om voldtektsforbrytere i nærområdet.

— Men det er klart at det kan ha uheldige sider. Det hender jo at noen blir uskyldig dømt.

Selv om den norske undersøkelsen er noen år nå, regner Press med tilsvarende tall i dag, og at det i hver skoleklasse er barn som har opplevd overgrep eller sliter med problemet. Mange tips fra publikum

Ida Eliassen er opptatt av at samfunnet skal bli oppmerksom på tilstanden, og forteller at Redd Barna i fjor fikk 7000 tips om barneporno på nettet, og klarte å stenge 1700 sider. Deres adresse er children@risk.online.no Andre aktuelle adresser er press.no, reddbarna.no og ecpat.no

Ondskap satt i system

Hvert år blir en million barn nye ofre for sexindustrien, fremgår det av en ny UNICEF-rapport. Sex-handel er en multimilliard-industri bygget på hensynsløs grådighet og mangel på respekt for barns rettigheter. Dette er ondskap satt i system som vi må ha null toleranse for, sier generalsekretæren i UNICEF Norge, Kjersti F. Gjestvang.

Barneprostitusjon er et vesentlig bidrag til økonomien i mange fattige land. En undersøkelse fra Thailand viser f.eks. at prostitusjon fra 1993 til 1995 utgjorde mellom 10 og 14 prosent av landets brutto nasjonalprodukt, og at en tredel av dem som arbeider som prostituerte i Thailand, er mindreårige.

Nye tiltak med forebygging og hjelp til ofrene vinner imidlertid frem mange steder i verden, forteller UNICEF-rapporten som kommer ut i forkant av verdenskongressen i Yokohama i Japan i neste uke.

IDA ELIASSEN reiser til verdenskongressen som skal drøfte tiltak mot kommersiell seksuell utnyttelse av barn.
FOTO: ØYVIND ASK