• Lærer...! Høyre skal «skape verdens beste skole». Gutten struttet av stolthet. Sjuendeklassingen hadde funnet viktig stoff til prosjektarbeidet sitt. «Bedre skole», fortsatte han og viste til en annen overskrift i Høyre-brosjyren.

— Ta kontakt med partiet og la dem fortelle hvordan de har tenkt å gå frem for å nå dette målet, ble mitt råd til ham.

To dager senere kom gutten ganske slukkøret tilbake. - Dette var ikke mye å skryte av, konkluderte han. Han holdt mailer fra Høyre-toppene Monica Mæland og Henning Warloe i hånden. De hadde begge listet opp de samme tre momentene som ifølge Høyre skal gi Norge «verdens beste skole»:

1: «Selvstyre og fritt skolevalg!» Med Henning Warloes egen tilleggskommentar: «Vi vet fra andre byer at ganske få vil benytte seg av dette. Men for de som gjør det, er det en viktig rettighet!»

2: «Pengene følger elevene!» Med Warloes presisering: «En del av pengene følger eleven, mens en del blir igjen på skolen».

3: «Opprettelse av en kvalitetsportal». «Opplysninger om de forskjellige skolene i Bergen. Karaktergjennomsnitt, spørreundersøkelser om trivsel, mobbing og andre ting». (Warloes utdyping.)

Flere punkter var det ikke!

— Dette er jo å holde folk for narr! sa gutten. Han var tydelig irritert og skuffet.

Ikke ett eneste ord om opprustning av gamle skolebygg, ikke et pip om utskiftning av nedslitt inventar, ingen tanker om bedre skolebøker og skolemateriell, ingen løfter om færre elever i klassene, eller flere lærere, eller ekstra støtte til svake elever, eller bedre inneklima, eller økt satsing på utdanning ...

En tidligere senterleder pleide ofte å si til meg da vi arbeidet med reklamekampanjer og annonsemateriell: - Husk at 90 prosent av det norske folk er idioter! Jeg fant utsagnet meningsløst og nektet å tro at det sto så ille til.

Men kanskje er det nettopp disse 90 prosentene som Høyre i valgkampen bevisst frir til gjennom sine prangende, men intetsigende fyndord: «Bedre skole»/ «Verdens beste skole». For når Høyre-toppene må redegjøre for begrepene, blir partiets skolepolitikk avkledd som ynkelige saker. Mye røyk, lite ild.

— Forresten, lærer ...! Hva er en kvalitetsportal? ville gutten vite.

— En hjemmeside, sa jeg.

— Får vi «verdens beste skole» på grunn av en side på dataen ...?

En undervurderer ikke en sjuendeklassing ...!

JOHN STEFFENSEN,

BERGEN