Det er på det rene at anklagene mot ham er fullstendig grunnløse og meningsløse. De er ganske enkelt et resultat av forfølgelse av annerledes troende. Nepal bryter dermed avtaler det har inngått internasjonalt. Likevel fortsetter norske myndigheter å gi u-hjelp til Nepal. Siste år ble det gitt ca. 80 millioner. At enkeltpersoner gjengjelder ondt med godt er en kristelig og moralsk høyverdig handling. Politikerne må gjerne gi av egen lomme til Nepal. Men at norske myndigheter gir nordmenns skattepenger til regimer som begå kriminelle handlinger mot nordmenn, er direkte umoralsk. Norske myndigheter setter tydeligvis sin egen prestisje i utlandet over nordmenns rettssikkerhet. Kristent Samlingsparti forlanger at myndighetene straks stanser all u-hjelp til Nepal dersom Trond Berg ikke øyeblikkelig løslates.

Ivar Kristianslund, Formann, Kristent Samlingsparti