Også Ap-leder Thorbjørn Jagland er overbevist om at «vi må få økologisk tenkning inn i landbruket». Bondelaget sier at bøndene kommer til å ta utfordringen ved å «heve ambisjonsnivået for økologisk landbruk og legge forholdene til rette for slik produksjon».

Det er selvfølgelig trusselen om ku-galskap og munn— og klovsyke som får fremtredende politikere til med ett å omfavne økologisk landbruk. Det industrielle jordbruket med store enheter og utstrakt kjemikaliebruk og transportvirksomhet er utpekt som synderen, og det økologiske landbruket som veien ut av problemene. Godt! Men økologi omfatter langt mer enn dyrehelse og matvaresikkerhet. Sauenæringa på Østlandet utgjør i dag en direkte trussel mot Norges svært sårbare ulvestamme. Det er konflikten med sauebønder som er årsaken til at det i disse dager skytes ulv i Østerdalen med pumpehagle fra helikopter.

En driftsform som truer landets biologiske mangfold kan ikke regnes for økologisk. Dersom Jagland, Stoltenberg, Hansen og sauenæringa virkelig ønsker å markedsføre sauekjøtt fra Østerdalen som økologisk, i Norge som i utlandet, må den formen for naturforvaltning som nå utspiller seg i Østerdalen snarest opphøre.

I tillegg til å ta vare på husdyrene må en økologisk driftsform forvalte ville arter på en måte som ikke truer deres eksistens. Maten blir dyrere, men det bør vi godta for at vi og andre arter skal overleve – sammen.

Dag Nagoda, forskningskoordinator i Framtiden i våre henders forskningsinstitutt