Det gode i den sammenheng er at prosjektet skal vurderes i konsekvensutredning. Det er å håpe at de som skal stå ansvarlige for utredningen vil ha den nødvendige miljøfaglige autoritet og integritet slik at konklusjonene blir akseptert både av tilhengere og motstandere av prosjektet.

Samtlige tilhengere av Ulrikstunnel argumenterer med at tunnelen vil bety færre kjørte kilometer. Disse debattanter baserer seg m.a.o. på et statisk antall kjøretøyer til sentrum, mens all erfaring tilsier at en slik veiutløsning vil generere mer trafikk.

Det har tidligere vært antatt at trafikken gjennom Ulriken til å begynne med vil utgjøre 14.000-15.000 kjøretøyer pr. døgn. I den sammenheng vil det være av vesentlig betydning at det blir foretatt en vurdering (trafikkundersøkelse) av hvor disse kjøretøyene skal. Dersom en betydelig del av denne trafikkmengden skal sør, vest eller nord for Bergen sentrum, er det nok et moment som medfører fare for at en Ulrikstunnel vil resultere i flere kjørte kilometer.

Hertil kommer at det nøye må vurderes hvilke konsekvenser en Ulrikstunnel vil få for kortbanen mellom Arna og Bergen. Dersom en slik tunnel vil undergrave lønnsomheten for banen, med det resultat at den blir nedlagt, vil Bergen i så fall ha gjort seg selv en bjørnetjeneste.

Under enhver omstendighet vil en Ulrikstunnel medføre at Bergen sentrum blir gjenstand for ytterlige miljømessige belastninger, — kfr. smog-teppet over byen under kuldeperioden i begynnelsen av januar d.å.

OLE JOHAN GIERTSEN