Av ERIK THULIN

BTs leder 8. januar kan ikke stå uimotsagt.

Redaktøren er (som vanlig?) politisk belærende i sine synspunkter. Dessverre for BT kan det virke som om redaktøren har kjørt seg fast i et blindspor. Starten for utredning på bygging av Ulrikstunnelen er besluttet i byrådet. Det er alle vi miljøbevisste veldig takknemlig for. BT har et annet syn:

«Er man forstandig og fremsynt politiker i Bergen by må man innse at en Ulrikstunnel vil fylle på med flere biler i Bergen sentrum ...»

Begrunnelsen må beskrives som mildt sagt syltynn. Fordelene med en miljøtunnel gjennom Ulriken overgår mange ganger redaktørens redsel for et økt antall biler inn til sentrum. Problemstillingen virker søkt og lite relevant.

Det finnes neppe en tilsvarende miljøgevinst å hente i hele Hordaland fylke som det biltunnel gjennom Ulriken vil gi oss.

Det er meget betenkelig at fremdriften av denne helt nødvendige tunnelen tilsynelatende stadig treneres. All trafikk fra øst som skal inn til Bergen sentrum må i dag enten kjøre en lang nordlig sirkel eller en tilsvarende sørlig via Midtun-Hop-Fjøsanger. Langs begge alternativer bor der mange mennesker som daglig blir utsatt for unødvendig miljøforurensning. Et problem som blir hurtig forbedret når tunnelen bygges.

Redaktøren i BT ønsker på mange måter å stille klokken tilbake.

Man ønsker ikke bilen inn i Bergen sentrum. Dette blir et urealistisk mål. Det mest effektive «våpen» mot økt bilbruk er et godt utbygd kollektivtransporttilbud. Men også her klarer BT en skivebom ved å holde fast på et nærmest bevisstløs bybaneprosjekt! Påstanden om at «Kristelig Folkeparti har påført seg en skrøpelig miljøprofil» og «KrF har som kjent havnet i regjering med Høyre og miljøprofilen er blitt deretter», faller på sin egen urimelighet. Det motsatte er tilfelle. Ved å si ja til biltunnel gjennom Ulriken viser begge partier seg som de sanne miljøvennlige partier de er. Å bygge biltunnel gjennom Ulriken bør få prioritet foran gjennomføring av Bergensprogrammet. Tunnelen vil gi redusert brennstofforbruk, færre kjørte kilometer, mindre eksosutslipp, færre ulykker — miljøgevinstene er formidable. La oss håpe politiske tvilere får øyene opp - det haster.