Av Trond ThorbjørnsenSOS Rasismes Arbeidsutvalg

Under titlene Rasistisk negerlandsby i Bergens Tidende og Vil forby "Negerlandsbyen" i VG har jeg redegjort for SOS Rasismes syn på begrepet. Perspektivet er nok likevel blitt litt annerledes etter at journalismen har fått gjort sitt.

Det er ikke slik, og kommer neppe til å bli slik, at SOS Rasisme ønsker å bøtelegge eller fengsle mennesker som bruker ordet "neger". Dersom det var slik at vi ønsket å forby ordet, måtte dette blitt konsekvensen.

Det SOS Rasisme ønsker, er at ordet "neger" og andre rasebegreper skal tvinges ut av det norske språk ved at standarder blir satt av anerkjente institusjoner som i stor grad preger vår ordbruk. Slike standarder som retningslinjene bl.a. Aftenposten og NRK Østlandssendingen har satt opp, mener vi er positive virkemidler i kampen mot rasebegreper.

De fleste som bruker ordet "neger", mener ikke noe negativt med det. Likevel er SOS Rasisme noe forundret over at Finn Erik Vinje, professor i språkvitenskap, ikke er i stand til å se at ordet "neger" er et historisk negativt begrep, også i norsk sammenheng.

Dersom Vinje finner fram et eldre leksikon, vil han klart se at definisjonen av en »neger» er utelukkende negativ. I tråd med øvrig europeisk raseteori hadde også norske intellektuelle et klart syn på »negre» som mindreverdige.

Ordet "neger" er et navn på "den negroide rasen", og i beste fall vitenskapelig svært unøyaktig. Nevnte "rase" eksisterer ikke, i følge biologien. Det finnes nemlig ikke forskjellige menneskeraser. Dersom Vinje også er i tvil om dette, kan han høre med sine forskerkolleger på realfag.

Dette har vært barnelærdom innen biologi i mange år.

Raseteori er en type forskning som er laget som en overbygning for rasismen. Dersom Vinje stadig er i tvil om rasismens historie anbefaler vi ham å lese "Rasismens intellektuelle røtter" av Nils Johan Lavik, eller "Utrydd hver eneste jævel" av Sven Lindquist. Sistnevnte kan fåes fra SOS Rasismes materiellager.