I det siste har jeg hørt deg i flere media (20.–22. juni). Det er en klar forskjell på den virkelighet du oppfatter, og den vi møter her ute i dagliglivet.

Pengene strekker ikke lenger til, verken privat, eller for den organisasjonen jeg representerer, det er tatt langt mer enn det er gitt. Papirarbeidet er blitt formidabelt, og frøsettingen av firmaer som splittes gir vansker, feil, og uholdbare forhold. I mange perioder er det mer enn 50 prosent feil i saksbehandlinger. Og mange faller fra, verken kan eller vil betale for seg, ... og belaster dem som gjør opp for seg. For de må ta kostnadene: Kundene, klientene, trygdede og uføre, samt pensjonister. Ingen andre føler ansvar, vil ta sin del, eller tenke sosialt. Og når selv Ap er blant dem som går i bresjen for den nye «moral», ja, da er det en spør seg: «Er Jens en bløff, ikke så oppegående en trodde og håpet, ... eller har han valgt rundt seg totalt ukompetente rådgivere?

Med mine snart 30 års erfaring med offentlige etater, politikere og byråkrater, har jeg aldri, (i samsvar med forventninger og tidsånd) opplevd en samling mennesker med en slik arroganse og manglende kontakt med oss utenfor (sic), som den regjering, og den holdning, du i dag representerer. Med noen få, men opplyste unntak.

Jeg har i hvert fall totalt mistet troen, og dagens «slikking oppad egen rygg», gjorde det ikke bedre. Dessverre!

Med ønske om god bedring, og en opprydning blant «de unge flinke» og gamle arrogante.

Hilser en gammel sosial sliter

Jan Blaha, Bergen