— Vi kommer til å tape noen hundre tusen på dette, sier daglig leder Christina Waardal til BT.

Ingen av de fjorten ansatte er permittert, selv om fabrikken i Marikoven nå har ligget brakk siden 10. juli. Ifølge bedriftens resultatregnskap hadde Waardals lønnsutgifter på nærmere 9 millioner kroner i fjor.

Fremdeles kreftfare

Tre ukers produksjonsstans betyr dermed 520.000 kroner bare i utgifter til lønn, uten at det blir produsert noe som helst.

— De ansatte arbeider med å rydde opp, slik at vi kan oppfylle Arbeidstilsynets krav, sier Christina Waardal.

Hun er overrasket over at produksjonslokalene under siste måling fremdeles hadde ulovlig høye verdier av seksverdig krom, som er svært kreftfremkallende.

— Vi tror det skyldes en lekkasje som vi ikke har visst om. Det var overraskende, sier den daglige lederen.

Etter det BT kjenner til vil bedriften i nærmeste fremtid bli politianmeldt for brudd på arbeidsmiljøloven.

De siste prøveresultatene viste at tre av totalt syv målinger i lokalene hadde for høyt nivå av seksverdig krom.

Ifølge forskriftene kan ikke luften inneholde mer enn 0,02 milligram av stoffet per kubikkmeter luft.

Faglig uenighet

Men enkelte fagmiljøer mener at selv disse mikroskopiske mengdene er for store til at det er forsvarlig for arbeiderne. En amerikansk sammenslutning av yrkeshygienikere, Conference of Governmental Industrial Hygienists, har satt grenseverdien til 0,01 milligram per kubikkmeter luft.

Det føderale amerikanske byrået for arbeidsrelaterte skader og sykdommer, National Institute for Occupational Safety and Health, er enda strengere. Det oppgir en anbefalt grense på bare 0,001 milligram.

— Selv om Waardals kommer under den lovlige grensen, og får starte igjen produksjonen, må de jobbe for å redusere nivået av seksverdig krom ytterligere. Målet må være å komme ned i 25 prosent av den lovlige verdien, sier inspektør Kurt Halås i Arbeidstilsynet.

Christina Waardal regner med at resultatene fra de nye prøvene vil være klare i begynnelsen av neste uke.

Hun sier ledelsen ikke har vurdert å skrinlegge den kontroversielle produksjonen av sinkkromat.