— Jeg kjenner ikke mer til dette enn at det ble sagt i forbifarten på gangen fra påtalelederen vår at advokat Sjødin hadde luftet spørsmålet om inhabilitet, sier Haaversen til BT.

Det er lederen for påtaleavsnittet som skal behandle inhabilitetsinnsigelsen. Så vidt politimesteren var kjent med onsdag kveld, var det ennå ikke truffet noen beslutning.

— Jeg vil tro at jeg hadde blitt informert om en slik avgjørelse, sier Haaversen.

Leder for påtaleavsnittet, politiinspektør Gro Rossehaug, bekrefter at inhabilitetsinnsigelsen fra Sjødin ennå ikke er behandlet. Hun hadde onsdag ikke rukket å snakke med lensmann Lunde og tror uttalelsene hans skyldes en kommunikasjonssvikt internt i politiet.

Politiinspektøren vil ikke utelukke at anmeldelsen blir behandlet ved et annet lensmannskontor.

— Generelt vil jeg si at vi vil strekke oss langt for å få en god og smidig etterforskning. Vi søker å bruke godt skjønn, også utenom jussen, slik at alle involverte føler seg godt behandlet, sier Rossehaug.