Økt studentmasse fører til kamp om å skaffe seg et sted å bo. Mange nye studenter må begi seg inn på et allerede overopphetet boligmarked og mange får svi for dette, noe de siste dagers oppslag om et kaldt og kynisk privat boligmarked vitner om. Studentsamskipnaden i Bergen kan bare tilby bolig til 11 prosent av byens 28.000 studenter. Det sier seg selv at dekningsgraden er altfor lav.

Situasjonen blir ekstra håpløs når man hører om personer som betaler semesteravgiften bare for å få retten til å bo i en billig studenthybel. Jeg antar at dette ikke er utbredt og en aktuell problemstilling i Bergen, og jeg regner med at Studentsamskipnaden i Bergen har rutiner for å forhindre dette. Det bør gjennomføres stikkprøver for å forsikre seg om at de som bor i hyblene faktisk er heltidsstudenter.

Antall aktører på det private boligmarkedet er også økende, og hos mange av disse hersker det stor uvitenhet. Noe av denne uvitenheten er uskyldig nok, men ikke hos de mange såkalte bolighaiene. Disse er utelukkende ute etter å tjene penger, og utnytter hensynsløst fortvilte og uerfarne studenter som er på leiting etter et sted å bo.

Å være ny student i en storby er en stor overgang for mange, og man er gjerne preget av forventninger, nysgjerrighet, skepsis og nervøsitet. Når man i tillegg skal gå rundt og bekymre seg for om hvor man skal bo, blir situasjonen ekstra belastende.

For de fleste er studietiden noe man tenker tilbake på med glede, og det er en tid bestående av verdifulle erfaringer og minnerike opplevelser. Det er alle inntrykkene eller følelsene som gjør at studietiden vår blir et godt minne for resten av livet. Et negativt og kaotisk førsteinntrykk er med på å ødelegge dette.

Trøsten for mange er at utleiemarkedet bedrer seg utover høsten, og at sjansene for å finne seg et sted å bo øker når du omsider har slått deg ned og etablert et nettverk. Dette endrer imidlertid ikke det faktum at behovet for nye og rimelige boliger er akutt og stort. Staten og kommunen må derfor være seg sitt ansvar bevisst og sørge for at studenter, særlig i de større byene, har tilgang til rimelige utleieboliger. Vi krever derfor at politikerne snarest setter i gang bygging av flere studentboliger, slik at målet om 20 prosent dekningsgrad innen 2005 blir oppfylt.

Av Christian Haaland,leder Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen