I dag får alle 4000 kroner i støtte, men nå vil Høyre, KrF og V at bare de med lav inntekt kan søke om begravelsesstøtte.

Regjeringspartiene vil spare 150 millioner kroner hvis forslaget får flertall. Kystpartiet mener hele forslaget er ufyselig. Det behovsprøvede tillegget på 8000 kroner blir sjelden benyttet, og hvis de 4000 kronene blir fjernet vil dette føre til at også de lutfattige må betale begravelsen sin selv. Er det et slikt samfunn vi ønsker?

Kystpartiet mener det burde være samfunnets plikt å sørge for at enhver som har levd i Norge kan få en anstendig og verdig begravelse. Jeg håper og tror at nordmenn flest er enig i dette.

JAN-OVE FROMREIDE, POLITISK NESTFORMANN KYSTPARTIET I HORDALAND