Å få barn skal være en menneskerett, og slik behandling skal dekkes av det offentlige, er konklusjonen.

Men, hva med de som er ufrivillig barnløse etter samlivsbrudd? De som allerede er foreldre til et barn de elsker over alt på jord, barn som de etter samlivsbruddet får liten eller ingen kontakt med fordi den andre av foreldrene ikke ønsker det og motarbeider det gjennom egenskapen å være hovedomsorgs— og makthavende. Den eneste mulighet disse foreldre har for å få etablert selv et minimumssamvær med sitt barn dersom den andre part ikke vil, er å gå rettens vei. For å hevde en rett barnet allerede har i forhold til sine foreldre, ifølge norsk lov.

En slik sak koster raskt 100.000,-. Ankes saken videre til neste rettsinstans er det nye 100.000,-. På lik linje med de andre ufrivillig barnløse har det til nå vært avhengig av foreldrenes økonomiske situasjon om de har råd til å søke hjelp. Der noen ufrivillig barnløse må søke hjelp hos lege må andre søke hjelp hos advokat.

Vil politikerne sørge for at også de som er ufrivillig barnløse etter samlivsbrudd kan få statlig støtte slik at de kan oppsøke hjelp og dermed unngå ufrivillig barnløshet i fremtiden?

SONJA CASSIDY,

HOVEDSTYRET,

FORENINGEN 2 FORELDRE