«Våkn opp» sier Lehmann fra Klagemurenog roper et varsku til kvinne og mann.Nu må vi våkne fra middagsluren, En farlig taler forfører vårt land!.

Å si seg enig med hopens brølinger svært så enkelt på denne jordda gir man avkall på enhver følingmed sannhet, rettferd og æresord

Med hån-ord, nid og med spott til likeblir taler`n dømt både ner og nordselvstendig tenkning syns lite viktignår ulv får teften av «fiendeblod»

Men hån og spott hører ikke hjemmeblant kristent folk og i kristent landDe skaper ufred og vil ei fremmeet bedre samfunn, et bedre land.

En vis mann sa oss for lenge sidenat alle menn`sker de er vår bror men hatske ord skjuler fort den viden,de må bekjempes med gode ord

Moralen er for den som helt oppriktigvil jobbe for en bedre jord: Slåss for verdier som er viktig,Men med rene våpen og rene ord.

DAGNY HYSING DAHL