— Denne saken føyer seg inn i rekken av eksempler på at Bergen kommune er for slepphendt med byggeforbudet i strandsonen, mener Trond Spjelkavik og Knut Fredheim, to av naboene som har engasjert seg mot brobyggingen.- Broen er eneste løsningen vi har funnet som gir kjørevei til eiendommen, sier Thor Ebbesvik, som i 15 år har arbeidet med å få bebygge tomten han kjøpte i 1986. Nå ligger avgjørelsen på fylkesmannens bord. Naboene har klaget på tillatelsen som kommunens komité for miljø og byutvikling ga i februar. Neste uke er det tillyst befaring. Yndet fiskeplass I varmt, stille junivær var BT ute på odden tidligere denne uken for å se på forholdene. Dovent ligger Byfjorden og klukker mot svabergene. Odden på Eidsvågneset er bratt og utilgjengelig, men likevel en av de mest brukte fiskeplassene på denne kanten av byen. Som badeplass er Odden best egnet for de svømmedyktige.ý Deilig bare å sitte her også, sier Stine Gytri, som sammen med Jannicke Smith har funnet seg en solvarm grop å nyte sommervarmen i.Den omstridte kjørebroen skal krysse badeviken helt innerst i bukten. Der er svabergene for bratte til å bruke. Men broen vil likevel være skjemmende sett fra friområdet. Og det planlagte huset vil ødelegge følelsen av stille, skjermet idyll som rår på Odden, mener naboene. 15 års tautrekking Striden om broen på Eidsvågneset har en lang forhistorie. I 1988 ble det gitt byggetillatelse, men den ble ikke brukt før fristen var gått ut. Den gang mente Grønn avdeling at broen ikke ville sjenere badeplassen.I 1998 dukket saken opp igjen på nytt. Da var skepsisen større i Grønn avdeling. I 1999 kom det dessuten et skriv fra Miljøverndepartementet om å stramme inn utbyggingen av strandsonen. Det brevet var noe av bakgrunnen for at miljøvernavdelingen senere samme år konkluderte med at broen vil ødelegge friområdet.Politikerne besluttet i 1999 å vente med en avgjørelse til utbygger hadde undersøkt andre veimuligheter. Da det viste seg umulig å bygge vei ned på motsatt side av skaret, ga både byggesaksavdelingen og politikerne grønt lys i vinter. Byggeforbud? Både broen og det planlagte huset blir liggende mindre enn 100 meter fra sjøen, der det generelt gjelder byggeforbud. Bergen kommune har tidligere fått refs fra miljøvernsjef Terje Aasen for å gi dispensasjoner over en lav sko.Byggesaksavdelingen regner Eidsvågneset som tettbygd strøk. Da gjelder ikke byggeforbudet. Heller ikke hvis der er regulerte tomter. Ytterst på Eidsvågneset er det nettopp det. Totalt fem boligtomter vil ha mulig veiutløsning over broen. Men miljøvernminister Guro Fjellanger advarte i 1999 mot å styre etter gamle reguleringsplaner når strandsonen skal vernes for etterslekten.