BT brakte i går et førstesideoppslag som forteller om opptil seks-syv måneders ventetid på å få gjort kolonoskopi, dvs. en undersøkelse hvor man fører inn et rør gjennom endetarmen og kan undersøke tykktarmen. Ventetiden på en slik undersøkelse kan altså være opptil syv måneder, og det er klart at dette er uforsvarlig.

Det som ikke fremgår av artikkelen er at der finnes alternativer til kolonoskopi. Røntgenundersøkelse av tykktarmen ved hjelp av et kontrastklyster er en undersøkelse som har vist seg å ha omtrent samme treffsikkerhet i kreftpåvisning som kolonoskopi, dette er bl.a. påvist i en stor undersøkelse som ble foretatt av dr. Eivind Strøm og undertegnede her i Hordaland fylke for få år siden. Andre studier har vist at de to undersøkelsesmulighetene kan sidestilles når det gjelder ubehag for pasientene. Kolonoskopi har den fordel at man da kan hente ut en vevsbit til mikroskopisk undersøkelse hvis man ser noe galt. Dessuten medfører røntgenundersøkelsen noe strålebelastning, men dette har liten betydning i den aldersgruppe det her vanligvis er snakk om.

Ventetiden for å få foretatt en røntgenundersøkelse av tykktarmen er for øyeblikket to-tre uker her i Bergens-området. De opplysninger som fremkommer i artikkelen har således ingen rot i virkeligheten, men må skyldes andre faktorer enn manglende kapasitet i helsevesenet.

JOHN LUDVIG LARSEN,

RØNTGENLEGE,

BERGEN