Av Karin Woldseth

stortingsrepresentant (Frp)

Prinsippet om alminnelig innsyn i skattelistene var ment å skulle bidra til å sikre mulighet til å kontrollere at skattyterne blir behandlet likt. Bruken av listene har imidlertid utviklet seg til å bli noe helt annet.

I mediene lages det presentasjoner som neppe kan sies å tilfredsstille andre behov enn en «kikkermentalitet» i deler av befolkningen. I tillegg til lister over personer med høy inntekt og/eller formue, er det vanlig at det lages lister over kjendiser, advokater, skuespillere, osv. Offentliggjøring av skattelistene har fått karakter av å være ren underholdning.

Datatilsynets har i lang tid satt spørsmålstegn ved praktiseringen av offentlighet rundt skattelistene, da man ser det som en trussel mot personvernet. Dette er Fremskrittspartiet enig i. Derfor fremmet vi forslag om at det skal bli lovforbud mot slik offentliggjøring. Dette forslaget ble sendt regjeringen siden finansministeren lovet at han skulle sende saken ut på høring. Vinter og vår er gått, og i revidert nasjonalbudsjett skriver regjeringen at skal de sende saken ut på høring. Dette er ikke akkurat hurtigbehandling, og fører til at også årets skattelister blir lagt ut. Forhåpentligvis kommer regjeringen med et forslag om å stoppe utleggingen fra neste år.

Det er mange som reagerer på offentliggjøringen. Man opplever at opplysninger om inntekten og formuen deres er noe av det mest private som finnes, og ønsker ikke at opplysningene skal benyttes til allmenn forlystelse og underholdning. Det er også et faktum at opplysningene i likningsbøkene som legges ut ikke er endelige. De behøver altså på ingen måte være riktige. Pressen lager sine oppslag før klagefristen er gått ut, og tar ikke hensyn til at en god del likninger blir påklaget og endret på vesentlige punkter.

Det er også et faktum at inntektsoversiktene kan bli brukt til selektiv markedsføring av kostbare ting, som man regner med at bare rike vil kunne ha råd til å kjøpe. Kriminelle kan også få nyttig informasjon om hvor det kan «lønne seg» å gjøre innbrudd/tyverier.