Gule skriver: «Denne gangen er det homofile som føler at deres rett til likeverdig behandling i samfunnet blir underordnet trosfriheten. HEF har i alle år støttet de homofiles kamp for likeverd og ikke-diskriminering.» Det er trolig få lesere av Bergens Tidende som også leser månedsavisa Blikk. Lars Gule ble i juli/augustnummeret av Blikk intervjuet om saken og uttalte da: «Jeg ser at det her er to rettigheter som kolliderer — livssynsfriheten og retten til ikke å bli diskriminert. Men for HEF som er en livssynsorganisasjon og jobber med menneskerettigheter med hovedvekt på livssynsdimensjonen, veier trosfriheten tyngst.»

På bakgrunn av intervjuet i Blikk er det derfor ikke rart om homofile oppfatter det som at HEF mener homofiles rettigheter er underordnet trosfriheten.

Det er interessant å observere en stor endring i HEFs oppfatning av religiøse tekster som omhandler homofili. Til Blikk sier Gule: «Det er galt når muslimske organisasjoner vil gjøre homofili til et ikke-tema i islam. Det er positivt galt og det påpeker vi. Men når det står i Bibelen og i Koranen at homofili er forbudt og bør straffes, så er det religiøse uttalelser som er beskyttet av ytringsfriheten. Det burde være enkelt å forstå for alle at staten ikke kan forby dette, fordi det ville innebære forbud mot religiøse tekster.» I Bergens Tidende skriver han: «Slik diskriminering er forkastelig og umoralsk. Det vitner om et primitivt menneskesyn, blind underkastelse under foreldede religiøse tekster og dogmer og manglende evne til rasjonell tenkning.» Det er positivt at tenkningen her har ført til et mer nyansert syn og at HEF også kan være kritisk til religiøse tekster.

Det kan synes som om HEF i sitt arbeid for å oppheve statskirkeordningen og kampen mot KRL-faget, har viklet seg inn i en alliansebygging og argumentasjon som har gått på bekostning av homofiles menneskerettigheter.

Av Forundret leser