For Norsk Lektorlags vedkommende vil jeg presisere at lektorene for det første er misfornøyde med prosessen. Selv om dette har vært diskutert i omkring 20 år, begikk Kristin Clemet et klart tillitsbrudd da hun uten forutgående samtaler vedtok overføringen. Jeg håper Søviknes er enig i at dette er mildt sagt udemokratisk. Hvis ikke, lover det ikke godt for fremtiden.

For det andre synes vi tidspunktet er uheldig. Kommuner og fylkeskommuner sliter med økonomien. Bergen kommune regner med et underskudd på 250 millioner. En av nabokommunene til Bergen har underbudsjettert lønnsbudsjettet med syv prosent og er allerede fem millioner i minus. Videregående skoler i Hordaland må spare 30-40 millioner i året. Da blir det neppe lønnstillegg til dem som allerede er i skolen, og det lover heller ikke bra for rekrutteringen. Kommuner og fylkeskommuner har neppe råd til å ansette «dyre» langtidsutdannede adjunkter og lektorer. Da heller en billig løsning. Antallet assistenter som blir brukt til undervisning har økt med syv prosent den siste tiden. Et konkret eksempel fikk jeg høre i dag: Ung, ferdig utdannet allmennlærer får ikke jobb. Moren som er uten utdanning utover grunnskole, blir ansatt i skolen som assistent og blir satt til å undervise. For all del. Assistentene gjør en viktig jobb med elever som trenger spesiell oppfølging på det sosiale plan, men de skal ikke undervise.

Søviknes tror på desentralisering; Finland har desentralisert, og Finland har en god skole. Det siste har han rett i. Finsk skole er i toppklasse. Men det er flere faktorer som bidrar til dette. I Finland er det klare statlige kriterier for hvem som kan undervise i skolen. Det kreves minst fem års faglærerutdanning for å arbeide på ungdomstrinnet og i videregående skole. Lærere har høy status, og i tillegg har den finske stat — jo du leste rett: stat - satset på kunnskap og biblioteker. I finsk skole er det fremdeles lov å være flink.

Lærerne er bakstreverske som vil beholde statlige arbeidstidsavtaler, forskrifter og lover. Skal hver kommune ha sin fagplan? Sentrale avtaler og regler vil vi ha for å sikre at elevene får det samme tilbudet over hele landet. Vi sier ikke som Astrid Søgnen i UFD: Oslo fortjener de beste lærerne. Fortjener ikke barn og ungdom i for eksempel Finnmark flinke lærere? Svaret er innlysende: Alle elevene fortjener det beste. Lærere med høy utdanning, faglig fordypning og entusiasme. Og det får man ikke gjennom kommunal sparepolitikk og lokale tvangstrøyer. Staten må fordele midlene og bestemme fagplaner og forskrifter. Men da må også storting og regjering være villige til å satse det det koster og samarbeide med oss.

Et lite «sidesprang» til Stavanger. Der vil brannkonstablene aksjonere for høyere lønn (Stavanger Aftenblad 4. februar). De er selvsagt ansvarlige arbeidstakere som vet at god lønn og gode arbeidsforhold sikrer at man beholder velkvalifisert personell og trygger rekrutteringen. Lærerne er bare sytete.

Jo, Søviknes, du kan være trygg på at lærene vet at skolen er til for elevene. Det er derfor vi er forbannet og bekymret. Ikke bare på grunn av det som skjedde fredag 31. januar, men også på grunn av utviklingen de siste 10-20 årene.

Per Svein Dufva, leder Hordaland Lektorlag