Av OJR

Betaling for kun vielser og begravelser er udemokratisk.

Alle som benytter norske kirker/kapell/bedehus — bør betale inngangsbillett.

Billetter bør bli tilgjengelige v/ inngang, automater og/eller ved landets postkontorer.

Partoutkort - sesongkort - bør vurderes, likeledes bør rabattkort/familiekort vurderes - særlig mht. jule- og påskefeiringer.

Billettpris bør vurderes fra sogn til sogn, men da faren for å måtte meddele «utsolgt» antas å bli minimal, bør ikke billettpris voksen/barn settes høyere enn for eksempel 3 ganger vanlig portotakst.

Ved bispevisitas, besøk av utenlandske geistlige, spesielle organister etc. kan billettpris settes noget høyere - avhengig av forventet interesse/fremmøte.

Med en slik demokratisk ordning vil Kirken kunne tilegne seg sårt trengte midler til bl..a. barn- og ungdomsarbeide.

Om ordningen vil få konsekvenser dvs. resultere i færre kirkegjengere over tid - er selvsagt et forhold som må evalueres - tapte sjeler kontra styrket økonomi.