Der han går inn for at landets hovedstad som en selvfølge bør komme i den samme stilling som Paris under Ludvig den fjortende.

Meget tyder på at Oslo nærmer seg en slik status. Ikke bare når det gjelder opera. Dagens Næringsliv offentliggjorde 30.10.2000 en oversikt over statlige investeringer i perioden 1989/1998. Den viser at Oslo og Akershus har fått 54 prosent av disse investeringene. Det er 5 ganger så meget som Bergensregionen. Befolkningsmessig er forholdet omtrent 2 til 1. Dette gjelder investeringer. En oversikt over driftstilskudd vil utvilsomt vise tilsvarende forhold (bl.a. teater, opera, kommunikasjoner).

Så dagens stortingsrepresentanter fra Hordaland kan trygt sies å være beskjedne når det gjelder de interesser de er valgt til å ivareta. Den som har lest referatene fra Stortingets forhandlinger 1870/1914 blir imponert over Bergens-representantenes innsats (som bl.a. ga oss Bergensbanen). Men nå er ikke Bergen lenger eget fylket. Det måtte byen gi avkall på for å få til en helt nødvendig byutvidelse. Så nå er det representantene fra Hordaland fylke som skal ta vare på Bergen bys interesser. Her har byen 8 av 17 representanter, mens Bergen har nærmere 60 prosent av befolkningen i Hordaland.

Så litt tilbake til opera. Bergen har hatt opera i 20 år. Med en meget beskjeden lokal politisk støtte, og ingen statsstøtte, mens statsstøtte i Oslo i dag, utgjør ca. 200 mill. kroner årlig. Hva det kan bli til med den nye operaen vet ingen, men årlige utgifter vil nok komme opp i kr 500-800 mill. i tillegg til 5-10 milliarder i investeringer. Mørefylket (Kristiansund) får vel 7 millioner kroner til opera fra staten neste år. Men så er jo dette statsministerens fylke.

Føler ikke kulturministeren, som har sine røtter i Hordaland, seg noe ubekvem i denne sammenheng?

HARALD HELMICH PEDERSEN