BT fortalte i går historien om de arbeidssøkende akademikerne som sto frem i lørdagens avis og tilbød seg som gratis arbeidskraft betalt av Aetat.

Umiddelbart kom det tilbud fra en ansatt i Trygdeetaten om at de kunne få jobb i hans private firma. Arbeidsoppgaven var å oversette Rikstrygdeverkets konsept om inkluderende arbeidsliv fra norsk til engelsk. Mannens hensikt var å selge produktet videre til Polen. Jobbsøkerne fattet imidlertid mistanke til at noe ikke var som det skulle.

Rolleblandingen fortsatte ved at den trygdeansatte mannen inviterte jobbsøkerne til et møte i arbeidsgiveren, Trygdeetatens lokaler i C. Sundts gate søndag.

BTs oppslag i går vakte oppsikt og skapte umiddelbart hektisk møtevirksomhet i etaten. I går ettermiddag var den utro trygdeansatte mannen kalt inn på teppet. Hva som ble sagt og gjort på dette møtet vil ingen uttale seg om.

— Dette er en personalsak som vil gå over flere dager. Vi ønsker derfor ikke å si noe om saken, utover at vedkommende har permisjon fra jobben, sier fylkestrygdedirektør Anneliise Korttila Flodsand til BT.

I gårsdagens avis ga hun sterkt uttrykk for at saken er svært uheldig for etaten, og beklaget på det sterkeste overfor jobbsøkerne som ble forsøkt utnyttet på denne måten.

I går hadde Flodsand møte med jobbsøkerne hvor hun igjen beklaget det som skjedde. De ønsker nå å legge saken bak seg.

I gårsdagens møte ble den utro trygdeansatte bitstått av ledelsen i fagforeningen hvor han er organisert. Lederen av foreningen ønsket ikke å bidra med opplysninger i saken da BT kontaktet henne i går kveld.

BT forsøkte også i går kveld å komme i kontakt med den utro trygdeansatte uten å lykkes.