Av Børge Brende,skattepolitisk talsmann i Høyre

Resultatet er en meget usosial politikk. Regningen ender som oftest opp hos dem som har det tøffest fra før. Ikke minst barnefamiliene og en del pensjonister får det tøft når strømregningen nesten fordobles. Dette kommer på toppen av skatte— og avgiftsøkninger på til sammen 12 milliarder som rammer alle. Når det gjelder strøm, er det grenser for hva folk kan spare i et land hvor det faktisk i store deler av året er kaldt.

Regjeringene Bondevik og Stoltenberg har i statsbudsjettene for 2000 og 2001 foreslått, og fått flertall for økt elavgift.

For 2000 gikk avgiften reelt opp 2,5 øre/kWh, fra 5,94 øre/kWh i 1999 til 8,56 øre/kWh i 2000 (en økning på 42 pst.). For 2001 gikk avgiften opp ytterligere 2,5 øre/kWh reelt, fra 8,56 øre/kWh i 2000 til 11,30 øre/kWh i 2001. (Stoltenberg forslo 1,5 opp, budsjettforliket med sentrum la på enda ett øre/kWh)!

På 2 år er dermed avgiften nesten doblet!

Begrunnelsen for avgiftsøkningene har vært klar; avgiften skal økes for å dempe forbruket av elektrisk kraft.

Når det nå fra flere kilder varsles at strømprisene vil øke kraftig i tiden fremover er det flere spørsmål som reises:

Hvorfor var det nødvendig med økte elavgifter, når markedet selv regulerer prisene for å sikre balanse mellom tilbud og etterspørsel? Når prisene går opp fordi etterspørselen er større enn tilbudet, viser jo dette at det ikke er noen grunn til å øke avgiftene i tillegg. Her fungerer markedene.

Betyr de varslete økningene i strømprisene at Aps og sentrums forsøk på å regulere markedet med høye avgifter har vært mislykket? Bør de ikke i så fall reversere økningene?

Hvis avgiftsøkningene var unødvendige fordi markedet selv klarer jobben, og/eller ikke virket fordi etterspørselen øker uansett, men Ap og sentrum likevel står på sin avgiftsøkningslinje, da var nok argumentet om energiforbruket kun et «avgiftspolitisk fikenblad». Her var målet å skaffe penger, og så griper man den begrunnelse passer best i øyeblikket!

Den dramatiske økningen av elavgiften på toppen av renteøkninger og andre skatte- og avgiftsøkninger som bare i løpet av fjoråret har spist opp de lønnsøkningene folk fikk. Høyre vil i forbindelse med budsjettet til høsten redusere avgiftene for folk flest, også for strømkundene. Vi vil ikke akseptere at halvparten av strømregningen går rett i statens hender og vil følge opp med forpliktende forslag. Det er også grunn til å nevne, som vist ovenfor, at Høyre har stemt imot de dramatiske økningene sentrum og Arbeiderpartiet har stått for. Har ikke disse partiene forstått at deres skattepolitikk, hvor vanlige folk betaler toppskatt, og avgiftspolitikk som rammer folk flest hardest, i grunn og bunn er meget usosial?