Av Thor Lynngård, for styret i Bergen Senior Høyre

De over 60 behandles ved Medisinsk avdeling. Det vi si at den siste kategorien ikke vil bli behandlet på den beste måten, på grunn av manglende ekspertise.

Dette hevder slagspesialist Lars Thomassen ved Nevrologen.

Dette er en uttalelse vi ikke kan akseptere.

Svært mange, ja, hele 75 prosent av de som rammes er over 70 år.

Det virker således som om man graderer mennesker på en måte som vi ikke kan godta.

Alle bør selvsagt få den beste behandling uansett alder.

Rask og riktig behandling har gitt gode resultater, slik at de det gjelder, etter kort tid kan sendes hjem i så god form som mulig, og slik at de ikke vil ligge samfunnet til byrde, med et langt sykeleie, etter et slagtilfelle.

«Det er ingen ved sykehuset som ser fornuften i at slagpasienter spres på flere avdelinger,» heter det. Men grunnen er manglende midler.

Her aksepterer vi ikke at det mangler penger, og må be om at alle slagpasienter, uansett alder, blir behandlet på best mulige måte.