Jørstads innlegg var så langt at jeg skal ikke her gjenta noe av det, men jeg er så gammel at jeg vet at også i første verdenskrig var det USA som hjalp for ikke å si reddet Europa og siden hjalp til å bygge opp et herjet Europa.

Jeg husker også Koreakrigen og Vietnam hvor USA ofret av sin beste ungdom for å hjelpe demokratiet!

Det forundrer meg også at vi her i Norge — 50 prosent av oss har sikkert en slektning eller venn i Amerika - skal være så skeptiske overfor nasjonen. En ting har jeg også lagt merke til, når det hender en naturkatastrofe eller det blir hungersnød et sted i verden, da står det USA på de første flyene som kommer med mat, medisiner og hjelp.

Til sist vil jeg minne om hva George W. Bush sa i talen han nylig holdt: Enten er dere med USA eller så er dere med teoristene.

DAGFIN JOHNSEN