• Bergenske trafikanter på ferie er blitt flinkere. Det har vært veldig fin kjøring i år, sier UPs fungerende distriktsleder Per Antonsen.

I går hadde UP storkontroll på E-16 ved Vaksdal. De ble stort sett stående arbeidsledige i regnværet. Det siste lasset av ferierende bergensere var på vei hjem, uten at det ble verken kødannelse eller aggressiv kjøring av den grunn.

— Folk har vært flinke her i området i år. Det kan virke som om mange er blitt flinkere til å planlegge ferien og ikke haster hjemover. Vi har blant annet registrert at det har vært mye trafikk om natten, sier Antonsen som natt til i går kontrollerte hundre bilførere for promille uten at noen ble tatt.

Mindre stygg kjøring

— Vi har ikke hatt noen alvorlige ulykker på innfartsårene til Bergen, som kan tilskrives ferietrafikken. Det er veldig bra, sier Antonsen som håper at det fortsetter slik.

— Forklaringen på at det har vært få ulykker, er at det har vært langt mindre hasardiøs kjøring i år. Vi har hatt mange kontroller, men har ikke sett mye stygg kjøring, sier Antonsen

Ungdommer i sentrum

Til sammenlikning har det vært langt flere ulykker i mer sentrumsnærme omgivelser.

— Det er en kjensgjerning at ungdommer er innblandet i flere ulykker, og ungdommene kjører ofte i sentrum, sier Antonsen som forklaring på spriket.

— Det eneste problemet tilknyttet ferietrafikken er at en del av de tregeste trafikantene ikke er flinke nok til å slippe forbi biler som kommer bak. Dette gjelder særlig bobilene, sier Antonsen.

I går ble bare fire personer tatt for å kjøre for fort på E-16. Den raskeste var oppe i 99 km/t i 80-sonen. For hele helgen viser tallene at elleve personer ble tatt for fartsovertredelser. Den raskeste kjørte i 101 km/t.

— Dette er tall vi er veldig godt fornøyde med og som bekrefter det vi har sett i hele sommer; bergensere på vei til og fra ferie kjører fornuftig, sier Antonsen.

FÅ BLE TATT: UP tok fire fartssyndere i går. Totalt ble elleve personer tatt på E-16 ved Vaksdal i helgen. Ingen personer ble fratatt førerkortet.<p/>FOTO: KNUT STRAND