DEBATT

Av Jan Tuv, Laksevåg

Denne gangen gjelder det en 16 år gamle jente som ønsker å bo hos sin mor og stefar i Norge. På grunn av hun kom her på «feile» papirer forlanger UDI at hun reiser hjem til Russland for å søke om familiegjenforening derfra.

Vi som har en del med UDI å gjøre vet alle at det vil ta vinter og vår før denne søknaden kommer frem i lyset. Jenten er under 18 år og er dermed berettiget til å bo hos sin mor i Norge. Mulig at UDIs saksbehandlere har dårlige betingelser og her har behov for å vise makt.

Siden det er krav om jenten skal reise til Russland og bo der alene til søknaden er behandlet hadde det gjerne vært en idé å sende UDIs saksbehandler den svenske filmen «Lilja 4 ever». Her får vi også innblikk i hvordan barnevernet i en annen tidligere Sovjet-stat fungerer. Undertegnede har selv en stesønn i tenårene fra Russland. Vi som er i denne situasjonen er lei av å kjempe mot det økende byråkratiet her hjemme og vil gjerne få påpeke følgende: Tenåringene som kommer fra Russland er en ressurs som vi burde ta vare på og de koster den norske stat så å si ingenting. De kommer til familier som er økonomisk selvhjulpne, mange av dem er ferdig med grunnskolen, lærer raskt norsk, behersker matematikk, har ingen komplisert kultur som de må forholde seg til og kommer ikke til å gifte seg med søskenbarn fra hjemlandet. Dvs. at Norge får ofte skoleflinke barn, ferdig med grunnskolen og sparer dermed samfunnet for dyr skolegang, barnetrygd, fødselspenger og «pappapermisjoner».

Det er litt betenkelig at vi som er gift med russiske kvinner, og samme med dem søker om den familiegjenforening vi har krav på i henhold til lovverket (kun barn under 18 år), skal ha så store problemer. Vi ser jo alle at innvandrere fra andre kulturer får innvilget familiegjenforening med foreldre, søsken, tante, onkel, besteforeldre, katter osv.. Hva er forskjellen? Kan det være janteloven som gjelder her?

Nei, la 16 år gamle Olesya i Bergen og 15 år gamle Andrei på Stord få den respekt og behandling de har krav på.