Den lesbiske Sima søkte tilflukt i Norge, landet som skryter av sin beskyttelse av menneskerettighetene. Men utlendingsmyndighetene UDI og UNE og endog en domstol synes at det er humant nok at Sima ikke vil bli steinet, bare delt i to på langs eller på tvers.

Politikerne kan ikke lenger gripe inn i enkeltsaker, heter det. For politikerne har skjøvet fra seg ansvaret, tror de, ved å opprette UDI, UNE og gitt dem og domstolene lover og retningslinjer.

På Sima og hennes tretten år gamle datter venter den fraskilte mannen og tre brødre som hater henne og politi— og påtalemyndighetene som ønsker å partere henne.

Hvordan mener barneombudet at slike opplevelser vil påvirke en trettenåring?

OLE DANBOLT D.E.