JOHANNES FJOSE BERG,

LEDER I STUDENTENES LANDSFORBUND

I realiteten har regjeringen funnet 10 millioner kroner til reformen, resten kommer fra studentenes lommebok.

114 millioner tas fra studiefinansieringen ved at stipend og lån ikke justeres etter konsumprisindeksen, 83 millioner stammer fra fjerningen av reisestipendet og 13 millioner får Clemet fra økte gebyrer i Lånekassen.

Det er presedens for at lånet og stipendet (kostnadsnormen) hvert år justeres etter konsumprisindeksen. Endringen av denne praksisen er derfor enestående. Regjeringens krumspring vil i løpet av få år føre til at «den historiske» økningen i studiefinansieringen fra fjorårets budsjettkamp spises opp av den generelle prisveksten. Dette er en utvikling studentene ikke kan godta. Det virker som den eneste måten å få Clemet til å gi en god studiefinansiering er å få studentene til å marsjere i gatene hver høst.

Regjeringen fjerner også reisestipendet for studenter i Norge og Norden. Dette vil gå ut over nærmere 70.000 studenter, og særlig er det studentene som velger seg bort fra de store byene som blir taperne. Studentene i Nord-Norge har betydelige reiseutgifter uavhengig om de studerer i eller utenfor landsdelen. Disse mister nå opp til 7000 kroner hver i årlig støtte. I tillegg vil dette rammer mobiliteten av studenter innad i Norden, og vil begrense antall studenter som ønsker å studere i Sverige, Danmark eller Finland.

For mange studenter er årets budsjettkamp som et déjà vu fra statsbudsjettet i fjor. Clemet skryter nok en gang av at studentene er budsjettets vinnere mens sannheten er det totalt motsatte. Clemet har ennå ikke forstått at forbedringen av studiefinansiering er nært knyttet til Kvalitetsreformen. Bedre kvalitet på utdanningen forutsetter at studentene kan bruke mer tid på studiene, Kvalitetsreformen krever at vi får tilbake heltidsstudenten. Årets statsbudsjett er et tyveri på linje med fjorårets der regjeringen brøt løftet om en stipendandel på 40 prosent. Den gangen som nå blir det opp til opposisjonspartiene å rette opp regjeringens feil.