PER MARIFJÆREN Per.marifjaeren@bt.no

Det var under en uroaksjon i narkotikamiljøet i Vågsøy onsdag kveld at politiet kom over de usedvanlige fotografiene, i et hus som ble ransaket.

Poserte etter tur Lensmannsfolkene i Måløy kunne måpende konstatere at her lå et hittil uoppklart innbrudd fiks ferdig oppklart foran dem. Behørig festet til filmen av tyvene selv.

— Vi la straks merke til disse bildene, der karene etter tur poserte fremfor kamera under innbruddet, forteller lensmann Reinhard Sørgård ved Vågsøy lensmannskontor, som straks skjønte at dette var et innbrudd på ungdomsskolen i Måløy ved juletider i fjor.

— Jeg kjente igjen omgivelsene, for jeg har selv vært elev der.

— Hva sa de to karene til dette?

— Du kan si at det ble vanskelig for dem å nekte for å ha begått innbruddet, smiler Sørgård, som ikke har opplevd liknende på sine 25 år i politietaten.

Med stjålet kamera Lensmannen innrømmer villig at politiet inntil onsdag denne uken hadde tilnærmet ingen spor etter dem som begikk innbruddet, og at saken klart lå an til å bli lagt bort uoppklart.

På de åtte-ti fotografiene poserer karene i 20-årene med hansker, i ferd med å rote gjennom skuffer og skap inne i skolebygget. Der stjal de for øvrig kameraet som ble brukt til å ta bildene. Ut over dette var utbyttet heller magert, ifølge lensmannen.

— Vi må jo bare takke tyvene for at de selv sørget for å fremkalle bildene. Dette er en type bevis vi gjerne ser at de kriminelle legger igjen etter seg litt oftere, smiler lensmannen.

For øvrig fant politiet brukerutstyr og spor etter hva de antar er amfetamin hjemme hos innbruddstyvene.