Av Lars-Toralf Storstrand,Bergen

Det kan nok være økonomisk korrekt at PA får oppgjør for toll og avgifter fra Israels side. Men er det moralsk riktig? Siden staten Israel ble opprettet har den vært en av verdens fremste bidragsytere til den arabiske befolkning innen sine områder, og det mange årtier før Norge (og USA) kom på banen.

Det som er moralsk riktig er heller at USAs UD (og for den saks skyld norsk UD) nå krever et utførlig regnskap, nitid dokumentert, for alle de penger de har pumpet inn i denne bastardenheten som ligger der i Midtøsten og sluker penger! Det er det Israel har gjort.

De vet nemlig – og dokumentasjonen er lett å få fatt i, hvis en bare gidder, at majoriteten av de penger som blir gitt til denne illegitime såkalte «staten» går direkte i lommene til herr PLO-formann, Fatah-leder, verdens erketerrorist, «statsmannen» og «palestinernes president» Yasser Arafat, og andre av de arabiske lederne i «Palestina».

Sistnevnte, som er en av verdens rikeste menn, kan godt beskrives med Martin Luthers egne ord, selv om jeg nok er redd for at mange av Arafats tanker om jødene har utspring i Luthers skrifter: «De små tyvene henger man i lenker av jern ... de store tyvene henger på seg lenker av gull».

Det er nå på tide å sette foten ned.

Etter den annen verdenskrig bestemte verden seg for å si «Aldri mer!» Likevel fortsetter verden ukritisk å finansiere dem som sier «Mer!» og «La oss utslette jødene en gang for alle!»

Det som er moralsk rett er å reise seg. Denne gangen uten å krysse fingre, føtter eller annet og si: «Aldri mer!» og mene det.

Stans støtten til Arafat og PLO, før de aksepterer fred – for fred.

Hvis ikke dette skjer, bør man kanskje gjøre noe annet som Martin Luther også sa: «Hvis ikke regjeringen fungerer, da må folket regjere».