• Det er meget positivt at kommunalminister Erna Solberg ber oss søke om forskudd på skjønnsmidler, sier finansbyråd Trond Tystad.

Han var i formiddag i møte med kommunalministeren om Bergen og Trondheims vanskelige økonomiske situasjon. Dersom kommunene får et slikt for-skudd, vil det kunne rette opp på noen av de økonomiske problemene for Bergen kommune.

ý Den kortsiktige økonomiske krisen i de to byene kan ikke løses gjennom tildelinger fra fyl-kesmannens skjønnspotter. Til det er pengene i disse pottene for små. Det er derfor jeg mener et forskudd kan være aktuelt, sier kommunalminister Erna Solberg.

Hun aksepterer ikke kommunenes tall som viser at Bergen ville hatt 350 millioner kroner mer å rutte med dersom kommunen fikk like mye i såkalte frie inntekter som gjennomsnittet av landets kommuner.

ý Jeg må vite at de to kommunene er i en unik vanskelig økonomisk situasjon. De må overfor fylkesmannen kunne dokumentere at handlingsrommet er så begrenset i eget budsjett at de ikke kommer utenom alvorlig kutt i tjenestetilbudet, sier Sol-berg.

Trond Tystad vil nå ta kontakt med fylkesmannen og fremlegge ny og utvidet dokumentasjon som en del av en søknad om forskudd på skjønnsmidler. Ulempen med slike midler er at kommunen i utgangspunktet skal betale pengene tilbake.

Bergen kommune fikk forskudd på skjønnsmidler i 1996. Den gang slapp kommunene å betale de 30 millioner kronene tilbake. Solberg ville ikke love en krone i møtet. Svaret på søknadene kommer først over nytt-år.