• Skatten som må betales av salgsgevinsten er bare en av flere argumenter mot å selge kommunens aksjer i BKK. Tallene BKK har kommet frem til viser at staten er den som har mest å hente på at vi selger, sier finansbyråd Trond Tystad.

Skattesmellen på 200 millioner kroner som Trondheim kommune uventet fikk etter å ha solgt seg ut av Trondheim energi, har satt søkelyset på de skattemessige sidene ved å selge kommunens aksjer i BKK.

— Fordi kommunen tidligere ikke har solgt aksjer, og derfor formelt sett heller ikke har hatt en gevinst, har man til nå sluppet unna skatt. Det er det jeg tidligere har kalt skattetriksing. Det man i realiteten har gjort, er å skyve skatten foran seg, sier RVs Torstein Dahle. Siviløkonomen underviste i mange år på skatteetatskolen, og går god for BKK sine beregninger av skattesmellen kommunen vil få.

Dahle er mot salg. Tystad deler Dahles oppfatning

— Det vi har oppnådd ved først å selge Bergen Lysverker til BKK og deretter få Statkraft inn på eiersiden, er å frigjøre fem milliarder kroner i kapital. Samtidig har vi omstrukturert BKK og etablert et sterkt selskap med hovedkontor i Bergen. I Trondheim har de solgt alt, måttet betale mye skatt og nå møter de nedbygging av hovedkontoret.

Dersom Bergen kommune selger seg helt ut, tror Tystad BKK står foran en nedbygging i Bergen. Da vil Statkraft flytte administrasjonen vekk fra Bergen.

— Da mister lokale eiere flertall, vi mister arbeidsplasser og vi risikerer at det kjøpes atskillig mindre varer og tjenester i Bergen. Det å gå videre med salg av BKK er ikke særlig genialt, sier han.

Tystad tviler på at det er mulig å få alle aksjonærene med på å selge seg ut.

Aksjonærene må opptre i fellesskap. Og det er ikke mitt inntrykk at Høyres og Frps tanker deles av dem som styrer i de øvrige eierkommunene.