TOR KRISTIANSEN ASLAUG EIDE (fakta)

5000 kroner mindre i året betaler innbyggerne i Øygarden for vann, avløp og renovasjon enn innbyggerne i Sund. Osterøy var dyrest i fjor, men er forbigått i år.

— Vi lar innbyggerne få nyte godt av at vi har store anlegg for olje- og gassindustri i kommunen, opplyser rådmann Ingolf Solsvik i Øygarden. Mange mener det er en belastning å ha storindustri i kommunen. Nå opplever samtlige innbyggere at de hvert år tjener på det.

Sund graver grøfter som aldri før. Det er årsaken til at folk i kommunen må betale ekstra mye i avgift for vann, avløp og renovasjon. Men kommunen sørger for at samtlige rør og ledninger legges i en og samme grøft og lager dessuten gang- sykkelvei over det hele. På lang sikt er dette penger spart for innbyggerne, selv om de må betale ekstra mye i år.

— Vi har investert kraftig i å forbedre vannkvaliteten, opplyser ordfører Ove Kleiveland i Osterøy. Han mener kommunen har tatt et viktig løft som innbyggerne tjener på i lengden. Alt nå ser han resultater. Mens Osterøy lå høyest av kommunene når det gjelder avgifter til vann, avløp og renovasjon i fjor, er den forbigått av Bergen, Sund, Vaksdal, Fitjar og Granvin i år.

Om det er litt billigere et år i en nabokommune, flytter ikke ostringene. En undersøkelse viser at de raskt tar opp det de er misfornøyd med og er rimelig tilfreds med kommunen sin. Selv trives ordfører Ove Kleiveland veldig godt.