På grunn av mildværet er mange av vannene ikke lengre trygge.

Statusen for de vannene som fremdeles er trygge kan fort endre seg. Folk må derfor være nøye med å følge skiltingen.

Selv om istykkelsen flere steder kan være flere tommer tykk, vil de fleste vannene ha så mange usikre punkter at de blir vurdert som utrygge.

Disse vannene ble vurdert som trygge 2. juledag klokken 1200. Årstad bydel:

Kontaktperson bydelsgartner Tor Lihaug, telefon 55 29 87 29 eller 48116093.

Solheimsvann TRYGG Tveitavann TRYGG Storetveitvann TRYGG

Åsane bydel:

Kontaktperson bydelsgartner Ingebjørg Skurtveit, tlf 55 56 68 85. Mobil 91846852.

Griggastemma TRYGG Tertnestjørn TRYGG Åstveitvann TRYGG Kråvatn (Haukås) TRYGG Krosslivatn TRYGG Langavatn v/Munkebotn TRYGG Liavatn TRYGG

Arna bydel:

Kontaktperson driftsleder Oddbjørn Rossland, tlf 55 56 27 01. Mobil 91718922.

Haukelandsvatn: Nygårdsviken er TRYGG Kalsåsvatn TRYGG

Laksevåg bydel:

Kontaktperson bydelsgartner Frank Johansen, tlf 55 34 29 42 eller 48232205.

Bjørndalstjern TRYGG Klasatjørn TRYGG Kiplevann TRYGG Stølevann TRYGG Yste Rotatjørn TRYGG Iste Rotatjørn TRYGG Kongstjørn TRYGG Kattatjørn TRYGG Hetlevikstjørn TRYGG Vardevann TRYGG Stemmegardsvann TRYGG Tennebekktjern TRYGG

Vann som ikke er med på denne listen ble vurdert som utrygge 2. juledag klokken 1200.