— Det har i løpet av få år kommet flere typer hjelpemidler som løser flere problemer for brukerne, sier Dagfinn Høybråten til Bergens Tidendes nettavis.

Han legger til at størstedelen av utlånet likevel dreier seg om det som kalles «små» eller «enkle» hjelpemidler. En annen årsak til den kraftige økningen er at færre bor på institusjon. Når folk bor i egne leiligheter har de krav på hjelpemidler fra Folketrygden.

Tendensen er også at det lånes ut flere hjelpemidler pr. bruker enn tidligere.I 1995 fikk hordalendingene hjelpemidler for 130 millioner kroner. I fjor var totalsummen økt til 220 millioner kroner.

AVANSERT TEKNIKK: Vi har fått flere typer hjelpemidler som løser flere problemer for brukerne, sier trygdedirektør Dagfinn Høybråten til Bergens Tidendes nettavis.