De lokale lønnsforhandlingene i 2001fikk et så dårlig resultat for det tekniske personalets del at Fosse trakk seg fra forhandlingsutvalget. Han ville ikke gå til medlemmene sine med resultatet.

— Distriktsstyret i Norsk Kommuneforbund Bergen ønsket å ekskludere Fosse fra Norsk Kommuneforbund, men det ble heldigvis stoppet, sier hovedtillitsvalgt for tekniske tjenester, Trond Hjelmeland. Problemene har fortsatt etter dette. I fjor høst skrev Hjelmeland og Kjell Solheim brev til hovedtillitsvalgt i Bergen og ba om opprydding.

— Vi fikk ikke gjennomslag for noen av våre krav, og utover vinteren var det ganske åpenbart for oss at vi ikke ville følge med inn i et nytt forbund, sier Hjelmeland.

I januar i år avholdt TAFO årsmøte og vedtok å utrede muligheten for ikke å bli med inn i det nye forbundet, slik brannkorpsforeningen hadde gjort. Men etter Drøftinger med folk fra forbundsledelse n i Bergen, konkluderte TAFO med at det ikke var aktuelt.

Forbundsledelsen lovet at fagforeningene skulle få leve videre i sin nåværende form. Dessuten skulle de teknisk ansatte sikres innflytelse over egne lønns- og arbeidsforhold i lokale forhandlinger. Derfor anbefalt TAFOs ledelse så sent som i mai måned å bli med inn i det nye forbundet.

— Men så kom vedtekteneog retningslinjer fra sentralt i slutten av mai, og ingen av løftene ble holdt.

I forrige uke avholdt de to fagforeningene nye ekstraordinære årsmøter, og vedtok med overveldende flertall å reservere seg mot å bli overført til det nye forbundet.

— Hva vi gjør nå blir mye opp til hva det nye forbundet gjør. Vi må gjøre det som er best for våre medlemmer uavhengig av hvilken hovedsammenslutning vi er med i. Vi har gode relasjoner til LO . Men jeg utelukker ikke at det måbli medlemskap i en annen hovedsammenslutning enn LO for fremtiden, som en konsekvens av Fagforbundet fortsatt er med i LO. Ett forbundsløst LO ville vært lettere å forholde seg til . sier Trond Hjelmeland.