Gjennom oppslag i Bergens Tidende vet vi at det er intern kamp i partiet om hvorvidt Arbeiderpartiet skal være for eller imot en Ulrikstunnel for biler. Om Bergen Ap skal ha noen som helst miljøtroverdighet, må partiet gå imotdette eksos-forslaget. På stille dager er luften i Bergen så forurenset at det er farlig for astmatikere, små barn og eldre å være ute. Dette kommer av for mye bilkjøring og av gamle vedovner. Ingen anstendige partier kan programfeste en trafikkplanlegging som gir mer biler inn i Bergensdalen. Heller enn å satse på bilvei gjennom fjellet bør det bores for to spor til toget. Naturvernforbundet Hordaland ønsker for øvrig Arbeiderpartiet — og alle andre parti - lykke til med utformingen av partiprogrammene: Tenk fremtid, tenk miljø!

TOM S. TOMREN, LEDER I NATURVERNFORBUNDET HORDALAND