DEBATT

Av Arne Jakobsen,

fylkestingsrepresentant (Ap)

Høyres Torbjørn Hansen og undertegnede er helt sikkert enige om at Hardangerbrua kommer. Den kommer både fordi prosjektet er viktig for indre deler av Hordaland og for de 350.000 som bor i Bergens-regionen.

Torbjørn Hansen bør heller ikke tvile på undertegnede og Hordaland Arbeiderparti. Det er mange som har jobbet for å få saken frem igjen etter at Stortinget sa nei i 1996.

Det gjelder både folk i Sp, KrF, Høyre, Frp og Ap, ikke minst har Senterpartiets Magnar Lussand gjort en stor innsats på det feltet.

Når jeg har uttalt meg om «de skråsikre Høyre-folkene» — så var det ikke bare knyttet til signalet om utsettelse for oppstart av bygginga av broen, men det var at denne utsettelsen òg må «ses i forhold til forslag til Nasjonal Transportplan 2006-2015 som etatene la frem sist mandag». Her er det en gedigen svikt. En svikt som langt fra står i forhold til løfter som både Torbjørn Hansen, Øyvind Halleraker og Oddvard Nilsen har gitt om større rammer til samferdselsformål. Svikten i det som Høyre skulle øke og det som nå ligger i forslaget er at Hordaland i perioden frem til 2011 vil få ca. 900 mill. kroner mindre til riksveier. For stamveiene står det enda dårligere til. For de tre Vestlands-fylkene var det i Stoltenberg-regjeringens handlingsplan lagt inn 2 milliarder. I forslaget som nå kommer er dette redusert til 700 mill. kroner. Skråsikkerheten fra Høyre om større rammer til veiformål i fylket vårt, løftene i Sem-erklæringen, holdt altså ikke.

I stedet for å rote seg inn i all verdens detaljer, bør nå Torbjørn Hansen bruke kreftene sine til å få opp rammer til veiformål og kollektivtrafikken i fylket. Her har Hansen og flere en stor oppgave.