Denne reklamefrie stolpen i det europeiske medie-byggverk er tatt med sine redaksjonelle bukser nede. Planen var å gjøre store penger på å kommersialisere action-serien «Ace Lightning» som har sendestart i Storbritannia til høsten. Det var en kampanje for å skaffe fram produkter til serien som skulle gjøre store innhogg i lommebøkene til barn i 9-10-årsalderen.

Troverdighet er en styrke for BBC. Denne ville en nå bruke for å bygge merkevaren i barna — og for å få maksimalt ut av salgskampanjen rettet mot barn. Ja, det står svart på hvitt at troverdigheten nettopp er viktig for å få sving på salget av klær, spill, mobiltelefoner, videoer, spillkort, musikk og mye mer.

Lyder melodien kjent? Var det ikke noe av det samme vi opplevde med «Jul i Blåfjell» på vårt norske BBC, Norsk Rikskringkasting? Det er tragisk og helt uakseptabelt at kommersialiseringen er kommet så langt at troverdighet og historiske prinsipper selges for småpenger.

Denne utviklingen ønsker mange i Storbritannia å ta et oppgjør med. Det ønsker vi også her i Norge. Vi må kunne forlange å ha barneprogram som er fri for reklame og kjøpepress - enten det er direkte eller forkledd i NRKs «troverdige» drakt. Kulturministeren ønsker en drøfting av prinsippene for allmennkringkasting. Det er vi takknemlig for, og vi vil gi våre bidrag.

Eksempler fra BBC og fra vårt eget NRK viser hvor nødvendig denne drøftingen er.

GEIR MAGNUS NYBORG