Denne gangen er det bystyrerepresentantene Heidi Havelin (Ap) og Martin Smith-Sivertsen (H) som krangler om hvem som har eller ikke har troverdighet når det gjelder løfter om et bedre kollektivtilbud. Ordene de bruker om sine visjoner for kollektivtrafikken er fagre. La likevel én ting være klart: ingen av partiene har gjort noe nevneverdig for kollektivtrafikken før. Troverdighet er noe man gjør seg fortjent til, og det har ingen av dem gjort. Bergensprogrammet inneholder for lite til kollektivtrafikk til at det kan kalles en kollektivsatsing, særlig når en sammenlikner med hvor mye som er brukt på vegbygging til nå. Det svekker dessuten troverdigheten når politikerne krangler om lusne fem prosent av midlene i Bergensprogrammet (ca. 200 millioner kroner fordelt over 10 år). La meg også minne om at begges partier i regjering har administrert massive kutt i tilskuddene til kollektivtrafikk, Høyre senest i årets statsbudsjett.

Natur og Ungdoms forslag til løsninger for et bedre kollektivtilbud krever prioriteringer som ingen av disse partiene har vært villige til:

1. Dropp Ringveg Vest, som undergraver busstilbudet og stjeler penger fra bybanen

2. Bygg bybanen helt til Flesland, og bygg dobbeltsporet jernbane til Arna. Senere bør det bygges to bybaner til: en til Åsane og en til Flesland via Fyllingsdalen

3. La de to nye feltene på Søndre innfartsåre være reservert kollektivtrafikken

4. Gi mer penger til drift av kollektivtilbudet

5. Legg begrensninger på parkering i sentrum

Først når Høyre og Arbeiderpartiet begynner å tenke i disse baner kan en begynne å tro på dem. Inntil da sitter de i det samme glasshuset.

ERIK NATVIG,

BERGEN NATUR OG UNGDOM