EGIL NATVIK HOEN Det til tross for at han har klaget avgjørelsen i lagmannsretten angående sorenskriver Steinar Valle, inn for Høyesterett. — Jeg føler meg temmelig sikker på at den starter som planlagt. Min klage bør ikke resultere i forandring av tid og sted for rettssaken, sier Staff. Han har ikke lest brevet som Kari Beheim Karlsen har skrevet til Høyesterett, men har forståelse for at hun kan være frustrert. - Hun er en etterlatt mor i dyp personlig sorg. Jeg har forståelse for hennes situasjon, men som forsvarer har jeg en jobb å gripe inn der jeg mener det er nødvendig, sier han. - Det vil være ulykkelig om man har en klint som møter i retten uten tillit til dommeren, fortsetter han. - Kari Beheim Karlsen mener du gjør alt for å flytte fokus vekk fra det rettssaken skal dreie seg om. Jeg har ingen interesse av å ta fokus bort fra selve saken. Jeg har jo en tiltalt som er midt opp i den, sier han. Han er ikke enig i at han skal ha oppfordret sin klient til ikke å forklare seg til politiet.- Han har uttalt seg til politiet, sier Staff.