• Jeg har ingen tro på at Sjøkrigsskolen blir lagt ned eller flyttet, sier flaggkommandør Atle Karlsvik, sjef for Sjøforsvarets skoler.

Han er godt kjent med at muligheten for å flytte, eller reduksjon av virksomheten ved skolen er under utredning i forbindelse med forsvarssjefens militærfaglige utredning (MFU).

— Jeg regner med at konklusjonen blir at det er lite formålstjenlig å flytte skolen, sier Atle Karlsvik.

— Men uaktuelt er det ikke?

— Det vil være dumt å si at det er helt uaktuelt.

Personlig mener skolesjefen at det er lite eller ingenting å spare ved å samle Forsvarets krigsskoler i en felles enhet.

— Ved Sjøkrigsskolen har vi et unikt utdanningstilbud innen navigasjon, ikke minst takket være simulatoren vi fikk på plass for få år siden. Skolen er også innredet med andre avanserte og kostbare tekniske hjelpemidler. Det vil bli kostbart å bygge opp noe tilsvarende i Oslo, argumenterer skolesjefen med.

Han viser videre til at det er bestemt at Haakonsvern skal være Sjøforsvarets fremtidige hovedbase.

— Da er det mest logisk, praktisk og naturlig at Sjøkrigsskolen befinner seg i nærheten av denne, mener flaggkommandør Atle Karlsvik.

Han viser ellers til at alt er lagt til rette for et godt skoletilbud ved Sjøkrigsskolen i Gravdal.

— Vi har nærhet til både fartøyer og sjømilitært personell med høy kompetanse, påpeker Karlsvik.

Flaggkommandøren skryter uhemmet av utdanningstilbudet i Gravdal.

— Vi har landets beste krigsskole. Jeg har ingen tro på samlokalisering av krigsskolene, sier han.