Det var mandag morgen at det ble oppdaget at tyver hadde brutt seg inn og stjålet tre kilo dynamitt og ett kilo TNT fra Tennebekk-lageret på Laksevåg.

Nå kobles saken mot to tyverier av dynamitt som har skjedd i Rådalen og på Søreide den siste halvannen uke.

— Vi ser om det kan være noen sammenhenger. At tyvene slo til like før en planlagt opprustning av anlegget skulle finne sted, er selvsagt interessant, sier politioverbetjent Tore Salvesen ved Laksevåg lensmannskontor til BT.

Direktoratet for brann og elsikkerhet (DBE) påla eierne av Tennebekk-anlegget på Laksevåg å utbedre sikkerheten innen utgangen av fjoråret. Dyno Nobel søkte om dispensasjon, og var i disse dager i ferd med å oppruste anlegget blant annet med alarm.

— Dette skulle skje i løpet av kort tid, bekrefter sjefingeniør Olav Ropstad i DBE overfor BT.

Han synes det er merkelig at et anlegg som aldri har vært utsatt for innbrudd, får tyver på besøk få dager før en større opprustning skulle finne sted.

— De kan selvsagt tyde på at tyvene hadde kjennskap til dette, sier Ropstad.

Tennebekk-anlegget har vært brukt som spesiallager for eksplosiver i over 20 år. Aldri før har det vært innbrudd der. Likevel ble det besluttet at anlegget skulle opprustes.

— Tyveri av sprengstoff er et økende problem. De kriminelle blir stadig mer oppfinnsomme. Det var den utløsende årsaken til at vi tok en vurdering av de ulike anleggene rundt om i landet. I og med at Tennebekk-anlegget er så stort, besluttes vi at det skulle rustes opp, sier Ropstad.

Han forteller at Tennebekk-anlegget har lov til å lagre opptil 100 tonn sprengstoff.

Til tross for at politiet i går gikk ut og oppfordret publikum om hjelp, har ingen vitner meldt seg så langt.