Dette illustrerer hvor viktig det er at vi utvikler byen i tråd med det unike potensialet den har. Bergen har muligheter ingen andre byer kan matche, men vi utvikler våre viktigste talenter på en irrasjonell måte. Det virker ikke alltid som om vi vil vårt eget beste. Ville du plassert vedboden på stranden og boligen i bakhagen hvis du eide byens beste sjøtomt?

Skal Bergen bli mer attraktiv som permanent bo-, utdannings-, og arbeidssted for folk fra andre deler av landet må tunge godsfunksjoner flyttes ut av sentrum, og sjønære arealer må tilrettelegges for unike bomiljøer med ekstremt effektive nærkollektivtilbud. Dette ville også mer enn noe annet revitalisere sentrumshandelen, redusere bilkøene og skåne andre deler av byen. 10.000 nye fastboende sentrumsbeboere (minst!) ville gjort underverker for hele byen.

Det er en smal sak å endre dette hvis vi bare vil. Da kan byen bli slik vi opplagt ønsker at den skal være. En menneskevennlig og enda mer mangfoldig og fantastisk by.

Vi må også investere i flere helårlige kultur— og fritidstilbud for hele familien. På arrangementet Bergen Expression etterlyste man større investeringsvillighet i kultur, som er en stadig mer lønnsom og viktig industri, og noe av det som er avgjørende for at Bergen kan være en attraktiv by. Næringslivet og det offentlige må derfor investere langt sterkere i dette.

Hvis investeringsdirektøren i Vital fortsatt ønsker å beholde sitt kontor i verdens beste by, bør vedkommende kjappe seg med å investere i nye attraktive helårstilbud som kan gjøre bergensere av godslige trøndere. Her er nok av lovende investeringsidéer.

STEINAR KRISTOFFERSEN,

LEDER AV SENTRUMSFORENINGEN I BERGEN