Herman Friele jr. legger ikke skjul på at det er et meget spennende styremøte han er innkalt til i Oslo kommende onsdag. Da blir det etter alt å dømme avgjort hvordan den nye forsikringsgiganten skal organiseres.

— Jeg er uhyre spent på utfallet, sier han.

Som følge av fusjonen mellom DnB og Gjensidige NOR er det duket for en ny bykamp mellom Bergen og Trondheim. Den er tilsynelatende like åpen som morgendagens oppgjør mellom Brann og Rosenborg på Lerkendal.

Formannskapet i Trondheim har alliert seg med næringslivet i byen i intens lobbyvirksomhet for å vinne bykampen.

Det nye livselskapet skal ha navnet Vital, og inkluderer Gjensidige NOR Spareforsikring som i dag har sitt hovedkontor i Trondheim.

Deling av funksjonene?

Som nestformann i dagens Vital-styre sier Friele jr. til Bergens Tidende at det behøver ikke nødvendigvis bli snakk om ett hovedkontor - i Trondheim eller Bergen. Han ser ikke bort fra at løsningen kan bli delte funksjoner mellom de to byene, og tilføyer videre:

— De bedriftsøkonomiske hensyn må telle mest, og da ligger Bergen godt an. Jeg er rimelig optimistisk med tanke på at de tunge funksjonene blir værende her i byen.

— Jeg er i den situasjon at jeg i dette tilfellet bærer tre hatter - som nestformann i styret, ordførerkandidat og forsikringskunde. Jeg har hatt flere samtaler med styrets formann, DnB-sjef Svein Aaser, og jeg har holdt meg til de saklige argumenter som harmonerer utmerket med Bergens fortreffelighet i så måte, sier Herman Friele jr.

Proargumenter fra NHH

Både i næringslivet og i den politiske ledelsen i Bergen holder man pusten og håper intenst at ikke forsikringsselskapet Vital blir forankret i Trondheim.

Bergen Næringsråd har i lengre tid vært aktivt på banen og forsøkt å påvirke både DnB-sjefen og Gjensidige NOR-ledelsen. Også finanskomiteen i Stortinget og Finansdepartementet er blitt oppsøkt. Adm. direktør Helge S. Dyrnes opplyser til Bergens Tidende at Næringsrådet også har engasjert NHH til å utrede Bergens mange fortrinn for å beholde Vitals hovedsete her fortsatt.

Sjef bosatt i Trondheim

Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen krysser fingrene og håper som Friele at saklige hensyn blir avgjørende. Hun har skrevet brev til Svein Aaser og drøftet saken bl.a. med hovedtillitsvalgt i Vital, Bjørg Wiers, forteller hun til BT.

— Jeg har forståelse for at det bør bli en balanse mellom de to byene når funksjonene skal fordeles, men vi må ikke glemme at Bergen med sine tunge og varierte miljøer er finansby nummer to her til lands. Når representanter for Trondheim peker på at byen har «alt» som skal til for å ha hovedkontoret, så gjelder det i høyeste grad Bergen, sier Strøm-Erichsen.

Hun har festet seg ved at selskapets nye toppsjef, Bård Benum, har bestemt seg for å bli boende i Trondheim, og at enkelte bruker det som argument for å plassere hovedkontoret i byen.

— Det er første gang jeg hører noen bruke som argument at et hovedkontor må ligge der administrerende direktør er bosatt!

Tøff nedbemanning

Bjørg Wiers, som er hovedtillitsvalgt i Vital, mener at det ikke er noe problem om sjefen i det nye selskapet blir boende i Trondheim og blir ukependler.

— Med dagens kommunikasjoner går dette utmerket. Både administrerende direktør Bjørn Elvestad og etterfølgeren Gunn Værsted var bosatt i Oslo og pendlet til Bergen. Vår nåværende administrerende direktør, Bjørn Østbø, er den første av toppsjefene med fast adresse i Bergen, sier hun.

Wiers benekter at det er noen angst blant de ansatte for hva som vil skje hvis hovedkontoret blir etablert i Trondheim. Det blir uansett en deling av funksjonene mellom Bergen, Trondheim og Oslo, påpeker hun. Men fusjonen i seg selv vil innlede noen tøffe år fremover med betydelig nedbemanning. Det nye livselskapet vil etter alt å dømme bli slanket med ca 135 årsverk.