Han skulle bare delta på et møte, ikke drive misjon. Hva mener hun om at deres ønske var «en kristen vekkelse i Nepal». Hva var hensikten med vekkelsen? Var det ikke ønsket om å få flere til å bli kristen i Nepal. Jeg syns selvfølgelig synd på både Trond Berg og hans familie, men gjør man dumme valg, får man også stå til ansvar for de valg som er gjort, og ikke forvente at den norske stat skal ordne opp. Dersom det Trond Berg har gjort ikke er ulovlig i Nepal, så slippet han nok fri. Gud og Enevald Flåten sørger nok for det. Ellers bør det snart bli slutt på denne praksisen om at kristne mennesker skal ha lov til bruke alle mulige anledninger til å pådytte andre mennesker sin tro. La folket i Nepal og andre steder få tro på det de ønsker. Husk at alle opplever det de tror på som det rette. Derfor, slutt trakasseringen av andre troende.

ODD LOHNE, ASKØY