120 arbeidsplasser går trolig tapt ved Odda smelteverk da det viser seg at produksjon av karbid ikke lenger er lønnsomt. Mellom 50 og 70 arbeidere vil fortsatt beholde jobben, og fabrikken vil prøve å legge om til å produsere PCC og bygge ny fabrikk for 150 millioner kroner. Lykkes de med dette, vil dette kunne gi arbeid til ytterligere 30-40 personer.

Men økonomiprofessor Lars Mathiesen går altså ut i mediene og dømmer både dette prosjektet og hele Odda-samfunnet nord og ned, før man i det hele tatt har fått prøvd ut denne omleggingen. Videre i artikkelen kaller han Odda for «et ikke levedyktig samfunn» og videre kaller han det også for «et forgubbet samfunn».

Det er selvfølgelig alvorlig at 120 mennesker mister jobben. Og Odda har nok sitt å stri med som veldig mange andre småsteder i Norge. Både fraflytting og mangel på arbeidsplasser er et problem. Selv om jeg ikke kan titulere meg professor, så vil jeg likevel påstå at økonomiprofessor Mathiesen drar litt vel drøye konklusjoner og har en dommedagsprofeti for Odda-samfunnet som jeg ikke kan si meg enig i. Odda har fremdeles to industribedrifter, Outokumpu Norzink og TTI, med rundt 500 arbeidsplasser. Disse går det bra med om dagen. Og selv om det i BTs artikkel høres ut som dette er de eneste arbeidsplassene i Odda, så er det faktisk bedre arbeidsmarked enn som så.

Vi har:

  • private næringsdrivende, fra enmannsbedrifter til store entreprenørselskaper
  • utdanningsinstitusjoner fra barnehage til videregående skole
  • helsevesen i alle varianter

servicebedrifter av mange slag, bare for å nevne noe.

Odda kommune og Aetat jobber intenst om dagen med å komme frem med alternative løsninger og arbeidsplasser for de 120 som må gå fra Odda smelteverk. Blant annet er det stor mangel på arbeidskraft innen sosial— og helsetjenestene i distriktet. I tillegg er det en folkebevegelse i distriktet som jobber for å få Jondaltunnelen bygget, blant annet for å åpne muligheter for et utvidet arbeidsmarked og for å lette muligheten for pendling. Men minst like viktig å åpne dører for regionalt samarbeid og næringsutvikling. Alene vil Odda kanskje være svak, men sammen er vi sterk!

Så før «forståsegpåerne» og «dommedagsprofetene» setter kroken på døren for Odda-samfunnet, tror jeg de må se på helheten, og ikke forhåndsdømme fremtiden for innbyggerne her inne, som til tross for nedgang har troen på fremtiden!

MARIANNE FOLLO,

ODDA